Maandelijks archief: maart 2017

GSCN erkende locatie voor TAG

GSCN is een Provinciaal erkende locatie voor het opslaan van teerhoudend asfalt/asfaltbeton. GSCN heeft hiervoor een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De provincie heeft zich verplicht om de inrichting voor tussenopslag op te nemen op de lijst van door haar erkende inrichtingen voor tussenopslag van teerhoudende asfalt/asfaltbeton bij provinciale wegwerkzaamheden.

De provincie zal in haar bestekken voor provinciale wegen opnemen dat teerhoudend asfalt/asfaltbeton alleen mag worden opgeslagen in een inrichting die genoemd is op de door haar lijst van door haar erkende inrichtingen voor tussenopslag van teerhoudende asfalt/asfaltbeton. De provincie zal afvoer van haar teerhoudend asfalt/asfaltbeton naar niet op deze lijst voorkomende inrichtingen dan ook niet accepteren.