Maandelijks archief: januari 2017

Certificering Sprinkler

De locatie GSCN is tevens vergund voor de opslag en verwerking van hout en groenafval tbv het produceren van biomassa.

Omdat hoogwaardige biomassa een grotere toegevoegde waarde heeft als het droog aangeleverd en verwerkt wordt, heeft GSCN de beschikking over een bedrijfshal die uitgerust is met een uniek droog sprinklersysteem. Dit systeem is in staat om broei en brand in een vroeg stadium te ontdekken, waarna de brandweer middels een brandmeldinstallatie (BMI) automatisch in kennis gesteld wordt en kan uitrukken. Dit sprinklersysteem is onlangs voorzien van certificering.

Klanten die hoogwaardige afvalstoffen/materialen in een veilige bedrijfshal willen overslaan, kunnen hierdoor veilig bediend worden.

Stabimix

Momenteel wordt een tweede secundaire (bouw)grondstof ontwikkeld: de Stabimix. Dit product is een volwaardig alternatief voor menggranulaat. Omdat beton- en metselwerkpuin schaars dreigt te worden voor verwerking in GWW-werken, is een duurzaam alternatief voor het bedienen van die markt gewenst.

Het recyclinggranulaat wordt geproduceerd ten behoeve van toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging en aanvulling. We houden u hiervan op de hoogte.

Stabimax

De laatste 2 jaar heeft GSCN gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzaam alternatief voor hoogwaardig funderingsmateriaal: Stabimax. Het product zorgt voor een stabiele onderlaag in zwaar belaste toepassingen en in situaties waarin kans is op spoorvorming, bv in bedrijfshallen of terreinen/wegen met zwaar verkeer of rangeerstroken. Tevens kan gedacht worden aan het verminderen van de laagdikte van een fundering omdat sneller voldoende stabiliteit wordt bereikt.