Stabimix

Momenteel wordt een tweede secundaire (bouw)grondstof ontwikkeld: de Stabimix. Dit product is een volwaardig alternatief voor menggranulaat. Omdat beton- en metselwerkpuin schaars dreigt te worden voor verwerking in GWW-werken, is een duurzaam alternatief voor het bedienen van die markt gewenst.

Het recyclinggranulaat wordt geproduceerd ten behoeve van toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging en aanvulling. We houden u hiervan op de hoogte.