Certificering Sprinkler

De locatie GSCN is tevens vergund voor de opslag en verwerking van hout en groenafval tbv het produceren van biomassa.

Omdat hoogwaardige biomassa een grotere toegevoegde waarde heeft als het droog aangeleverd en verwerkt wordt, heeft GSCN de beschikking over een bedrijfshal die uitgerust is met een uniek droog sprinklersysteem. Dit systeem is in staat om broei en brand in een vroeg stadium te ontdekken, waarna de brandweer middels een brandmeldinstallatie (BMI) automatisch in kennis gesteld wordt en kan uitrukken. Dit sprinklersysteem is onlangs voorzien van certificering.

Klanten die hoogwaardige afvalstoffen/materialen in een veilige bedrijfshal willen overslaan, kunnen hierdoor veilig bediend worden.