Kennis weer vergroot: BRL2506

Donderdag 19 januari hebben Tatjana en Ginette deelgenomen aan de cursus BRL2506-1 en BRL2506-2. Met deze cursus hebben de dames hun kennis over producteisen en -controle op technisch/milieu hygiënisch gebied en certificering verder uitgebreid.