Via land of via water?

Druk met schepen

Nederland bouwt door, de behoefte aan af en aanvoer van bouwstoffen is groot. Om de grondstoffenbalans in orde te houden, heeft GSCN de mogelijkheden om grote voorraden aan te leggen en deze naar behoefte uit te in te nemen en uit te leveren per schip vanaf hun eigen kade.  Onlangs hebben we wel 8 schepen achter elkaar gedaan.  Dit vergt veel van planning logistiek en de locatie, maar geeft wel aan wat de mogelijkheden en capaciteit is van GSCN. Elk schip houd weer honderden vrachtwagen van de weg,  minder schade aan wegdek, minder congestie!

Voor meer informatie en mogelijkheden klik hier.