Waterstand in 40 jaar niet zo laag, kans of bedreiging?

Door de lage waterstanden is in de afgelopen periode de levering van zand en grind onder druk komen te staan. Schepen kunnen minder lading meenemen en als een gevolg hiervan ontstaat er een tekort aan schepen en ontstaan er extra kosten voor logistiek. Dus meer Co2 voor minder lading.

Op diverse plekken in het land produceert Grondstoffencentrum-Nederland in Tiel secundaire grondstoffen voor fundatie , of grondstoffen voor hergebruik in beton of asfalt. Deze grondstoffen zijn regionaal beschikbaar en hierdoor niet afhankelijk van scheepvaart.

Afgelopen periode hebben we gezien dat de vraag naar deze producten sterk is toegenomen. Graag willen we u mee laten profiteren! We horen u graag.