Categoriearchief: Nieuws

Studiebezoek Milab

Onlangs hebben we Milab BV op bezoek gehad. Milab begeleidt GSCN in haar ontwikkeling in nieuwe fundatiematerialen en ondersteunt GSCN in haar onderzoek en ontwikkeling naar grindvervangers in beton. Recent heeft Milab geïnvesteerd in een nieuw laboratorium speciaal voor betonproeven.

Voor het bezoek was tevens onze afnemer van de grindvervangers uitgenodigd. Door alle partijen samen te brengen kwam er een constructieve en interessante discussie op gang. Na een inleiding werd het bezoek rondgeleid op onze locatie. Op de locatie kon men het proces van acceptatie en bewerking van beton reststromen bekijken.

Aansluitend de rondleiding in Tiel was het gezelschap uitgenodigd om bij een prefab fabriek te kijken hoe onze grindvervangers verwerkt worden tot eindproducten.

De interessante dag werd afgesloten met een borrel. Dergelijke studiebezoeken dragen bij aan een snelle doorontwikkeling van bouwstoffen en een effectieve samenwerking door transparantie en met elkaar aanvullende praktijkkennis van de deelnemers.

———————-

Voor meer informatie over Milab BV klik hier.

Finance tevreden

Voor de organisatie en voor jezelf is het belangrijk te weten wat je doelen zijn, wat je wilt bereiken en waar je naar toe wilt. Ieder jaar wordt de begroting voor het komend jaar vastgesteld.

Vanuit het hoofdkantoor zorgt onze finance ervoor dat we maandelijks een rapportage krijgen waarin we kunnen monitoren waar we staan en of onze doelen bereikt zijn. Naast de financiële cijfers gaat het hierbij ook om het behalen van duurzaam rendement.

Het jaar is voor de helft voorbij en onze finance-dame is tevreden met de behaalde resultaten. Een fijne gedachte voordat je op vakantie gaat.

Via land of via water?

Druk met schepen

Nederland bouwt door, de behoefte aan af en aanvoer van bouwstoffen is groot. Om de grondstoffenbalans in orde te houden, heeft GSCN de mogelijkheden om grote voorraden aan te leggen en deze naar behoefte uit te in te nemen en uit te leveren per schip vanaf hun eigen kade.  Onlangs hebben we wel 8 schepen achter elkaar gedaan.  Dit vergt veel van planning logistiek en de locatie, maar geeft wel aan wat de mogelijkheden en capaciteit is van GSCN. Elk schip houd weer honderden vrachtwagen van de weg,  minder schade aan wegdek, minder congestie!

Voor meer informatie en mogelijkheden klik hier.

Dag en nacht klaar voor klant en automobilist

Als automobilist sta je niet graag in de file. Om ervoor te zorgen dat de automobilist zo min mogelijk last heeft van oponthoud overdag is ervoor gekozen om ons depot tijdelijk ook ’s nachts open te stellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de klant en ten behoeve van het project van verbetering van het wegdek en de infrastructuur op de N834. Het oude wegdek en de onderlaag wordt verwijderd. Deze reststoffen worden opgeslagen op ons depot en we leveren nieuwe bouwstoffen voor het nieuwe wegdek. Wederom een project op het lijf geschreven voor GSCN en haar team.

Alle reststromen worden hergebruikt

 

https://bdu.bbvms.com/view/playout_autoplay/3320540.html

TIEL Wie langs de Waalkade rijdt, ziet dat daar de werkzaamheden voor de nieuwe kademuur en boulevard in volle gang zijn. Op dit moment rijden vrachtwagens af en aan met de afgegraven reststromen. Maar wat gebeurt daar nu precies mee? ,,Alle reststromen worden hergebruikt”, vertelt Tatjana Levenbach van het Grondstoffencentrum Nederland.

Het Grondstoffencentrum Nederland (GSCN) zit sinds 2015 aan de Zuiderhavenweg 16 in Tiel. Het bedrijf is opgericht om de steeds schaarser wordende waardevolle primaire grondstoffen te vervangen door gerecyclede reststoffen die qua kwaliteit en duurzaamheid niet afwijken van de primaire grondstoffen. ,,Het komt er dus op neer dat alles wat aan grondstoffen hier op de Waalkade wordt opgegraven, naar ons wordt gebracht. Zo wordt al het betonpuin hoogwaardig omgezet als grindvervanger en hergebruikt en alle mengpuin als fundatiemateriaal omgezet en hergebruikt, voor onder andere fase 2 van de Waalkade”, laat Levenbach weten.

De werkzaamheden aan fase 1 op de Waalkade zijn op 6 mei gestart. In het gebied tussen het oude tankstation en de Waalplaat komen onder andere een nieuwe kademuur en een wandelboulevard. De aannemer Wallaard uit Noordeloos is begonnen met de nieuwe kademuur en het afgraven van de grond. Niet alleen rijden er vrachtwagens heen en weer met puin, ook wordt er ter plaatse bodemonderzoek gedaan. Daarmee worden de toepassingen van het puin bekeken.

GSCN neemt voor zowel particulieren en zakelijke klanten minerale reststromen, waaronder puin, asfalt, industriële reststromen en fundatiematerialen alsmede andersoortige stromen in. GSCN slaat deze op en be- en verwerkt ze tot nieuwe grondstoffen. Duurzaamheid en hoogwaardige grondstoffen  heeft het Tielse bedrijf hoog in het vaandel staan. ,,Wij zijn ook lid van  het “beton blijft beton”-project. Daarin werken we samen met verschillende bedrijven en overheden om primaire grondstoffen oftewel “grind” te vervangen door betongranulaat als grindvervangers.

,,We leveren aan een groot productiebedrijf in infrabestrating in Tiel, dit is tevens een grote werkgever in de regio.” Levenbach, zelf woonachtig in Tiel, geeft aan dat ze het fantastisch vindt dat GSCN als Tiels bedrijf uit de regio aan dit project mag meewerken. ,,Het is een interessant project en zo dichtbij, een Tiels bedrijf in Tiel aan het werk, dat is helemaal mooi”, besluit ze.

Op de Waalkade komt een hellingbaan voor mindervaliden en een wandelboulevard van natuursteen. Vanaf bankjes kunnen mensen genieten van het uitzicht op de Waal. Ook nieuwe verlichting is onderdeel van de inrichting. En historische wetenswaardigheden sieren de verbindingsroute naar de Waterpoort. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden van fase 1 eind 2019 klaar.

 

Geschreven door Esther Coumans

https://stadtiel.nl/lokaal/alle-reststromen-worden-hergebruikt-598373#.XO0CdyHFPdE.facebook

 

 

Openingstijden tijdens bouwvak vakantie Regio Midden

 

Tijdens de bouwvak vakantie van 5 augustus t/m 25 augustus (Week 32 t/m 34) hebben wij aangepaste openingstijden. Wij zijn geopend vanaf 8.00 uur tot 13.00 uur.

Heeft u projecten in de bouwvak doorlopen? Op verzoek en voor projecten zijn andere openingstijden mogelijk. Mocht u willen weten wat wij voor u kunnen betekenen en nadere informatie wensen, neem gerust contact met ons op. We nemen graag de mogelijkheden met u door.

Met man en macht door naar de nacht

De waterstanden zijn weer goed en de eerste schepen zijn al gelost. Gisteren hebben we  een schip van wel  5.747 ton, oftewel 175 vrachtwagens,  aan toekomstige bouwstoffen met hard werken binnen 10 uur gelost! Samen met onze partners, die medewerkers en materieel ter beschikking hebben gesteld. Iedereen bedankt!

Volgende week weer volle bak aan de kade!

Waterstand in 40 jaar niet zo laag, kans of bedreiging?

Door de lage waterstanden is in de afgelopen periode de levering van zand en grind onder druk komen te staan. Schepen kunnen minder lading meenemen en als een gevolg hiervan ontstaat er een tekort aan schepen en ontstaan er extra kosten voor logistiek. Dus meer Co2 voor minder lading.

Op diverse plekken in het land produceert Grondstoffencentrum-Nederland in Tiel secundaire grondstoffen voor fundatie , of grondstoffen voor hergebruik in beton of asfalt. Deze grondstoffen zijn regionaal beschikbaar en hierdoor niet afhankelijk van scheepvaart.

Afgelopen periode hebben we gezien dat de vraag naar deze producten sterk is toegenomen. Graag willen we u mee laten profiteren! We horen u graag.

Openingstijden tussen Kerst en Nieuwjaar

 

Graag willen wij u informeren dat wij tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten zijn.

Op 2 januari 2019 staan wij graag weer voor uw klaar.

Op verzoek en voor projecten zijn andere openingstijden mogelijk. Mocht u willen weten wat wij voor u kunnen betekenen en nadere informatie wensen, neem gerust contact met ons op. We nemen graag de mogelijkheden met u door.

GSCN lanceert een nieuwe website

In de afgelopen 2,5 jaar is GSCN flink gegroeid. Het werd daarom tijd dat onze website hierin mee groeide. Met ingang van 30 november 2017 presenteren wij dan ook met trots onze nieuwe website!

De website is uitgebreid naar een website die meer aansluit bij ons bedrijf. Zo vindt u ons assortiment van grondstoffen en kunt u in één oogopslag zien welke reststromen wij innemen. Daarnaast ziet u welke diensten wij voor u kunnen verzorgen.

Aanvullend op onze bestaande bedrijfsactiviteiten, houden wij u graag ook op de hoogte van ontwikkelingen binnen onze organisatie. Check daarom regelmatig onze nieuws pagina.

Wij wensen u veel leesplezier!

GSCN erkende locatie voor TAG

GSCN is een Provinciaal erkende locatie voor het opslaan van teerhoudend asfalt/asfaltbeton. GSCN heeft hiervoor een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De provincie heeft zich verplicht om de inrichting voor tussenopslag op te nemen op de lijst van door haar erkende inrichtingen voor tussenopslag van teerhoudende asfalt/asfaltbeton bij provinciale wegwerkzaamheden.

De provincie zal in haar bestekken voor provinciale wegen opnemen dat teerhoudend asfalt/asfaltbeton alleen mag worden opgeslagen in een inrichting die genoemd is op de door haar lijst van door haar erkende inrichtingen voor tussenopslag van teerhoudende asfalt/asfaltbeton. De provincie zal afvoer van haar teerhoudend asfalt/asfaltbeton naar niet op deze lijst voorkomende inrichtingen dan ook niet accepteren.

Certificering Sprinkler

De locatie GSCN is tevens vergund voor de opslag en verwerking van hout en groenafval tbv het produceren van biomassa.

Omdat hoogwaardige biomassa een grotere toegevoegde waarde heeft als het droog aangeleverd en verwerkt wordt, heeft GSCN de beschikking over een bedrijfshal die uitgerust is met een uniek droog sprinklersysteem. Dit systeem is in staat om broei en brand in een vroeg stadium te ontdekken, waarna de brandweer middels een brandmeldinstallatie (BMI) automatisch in kennis gesteld wordt en kan uitrukken. Dit sprinklersysteem is onlangs voorzien van certificering.

Klanten die hoogwaardige afvalstoffen/materialen in een veilige bedrijfshal willen overslaan, kunnen hierdoor veilig bediend worden.

Stabimix

Momenteel wordt een tweede secundaire (bouw)grondstof ontwikkeld: de Stabimix. Dit product is een volwaardig alternatief voor menggranulaat. Omdat beton- en metselwerkpuin schaars dreigt te worden voor verwerking in GWW-werken, is een duurzaam alternatief voor het bedienen van die markt gewenst.

Het recyclinggranulaat wordt geproduceerd ten behoeve van toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging en aanvulling. We houden u hiervan op de hoogte.

Stabimax

De laatste 2 jaar heeft GSCN gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzaam alternatief voor hoogwaardig funderingsmateriaal: Stabimax. Het product zorgt voor een stabiele onderlaag in zwaar belaste toepassingen en in situaties waarin kans is op spoorvorming, bv in bedrijfshallen of terreinen/wegen met zwaar verkeer of rangeerstroken. Tevens kan gedacht worden aan het verminderen van de laagdikte van een fundering omdat sneller voldoende stabiliteit wordt bereikt.

 

Alle producten in expositie

GSCN opent een expositieruimte met al haar producten.

Met ingang van 1 mei 2016 beschikt GSCN over een expositieruimte. Het is een ruimte geworden die multifunctioneel is.

In één oogopslag kunnen onze leveranciers en afnemers zien wat GSCN kan maken van hun reststromen en welke nieuwe grondstoffen wij kunnen leveren. In overleg met de klant kunnen haar reststromen in deze expositieruimte tentoongesteld worden.

Wilt u onze expositieruimte eens bekijken en ontdekken welke grondstoffen wij voor u kunnen maken? Neem gerust contact op voor het inplannen van een afspraak.

GSCN breidt haar assortiment uit met zand

Vanaf heden kunt u ook opvul/ophoogzand krijgen.

Vulzand ofwel ophoogzand wordt al jaren gebruikt ter aanvulling of opvulling van o.a. tuinen en opritten, bijvoorbeeld in nieuwbouwprojecten. Ophoogzand is zand dat niet gezeefd is. Stukjes schelp en/of steentjes kunnen hierdoor nog in het zand aanwezig zijn.

Het zand wordt geleverd onder NL BSB Productcertificaat. Leveringen zijn mogelijk los gestort vanaf een 1/2 kuub tot complete vrachten (30 kuub).

Voor vragen, leveringsprijzen en voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.

Bespaar brandstofkosten

Zoals u in onze mailing al heeft kunnen lezen, kunt u vanaf 1 juni 2015 op uw brandstofkosten besparen! Vanaf die dag hoeft u namelijk met uw puin, hout en andere afvalstromen een stuk minder ver te rijden. Dan kunt u (weer) terecht in Tiel maar nu bij Grondstoffencentrum Nederland aan de Zuidhavenweg 16, centraal gelegen en zowel over de weg als over water prima te bereiken. Op het terrein is voldoende ruimte voor op- en overslag. Dichterbij, dus dat scheelt kilometers. Maar dat is waarschijnlijk niet het belangrijkste.

Openingstijden: ma t/m vr: 07.00 – 17.00 uur